Oralmat
Norsk
Beveg musa over bildet
og zoom inn eske info

Oralmat rågspray

Oralmat Sårhelingsspray

Oralmat rågspray (20ml.)

Oralmat rågspray dödar bakterierna i det angripna hudområdet och lägger en
baktteriesäker hinna över det, så att det läker snabbt utan fara för infektioner
och ärrbildning. Inga kända bivärkningar.

 

Detta används Oralmat rågspray mycket mot:

(Klicka på terapival i listan till höger)

För vissa hudproblem rekommenderar vi parallellterapi med Oralmat Blå för snabbare resultat där det är akut behov, medan Oralmat Hvit (spray/ kräm) oftast är tillräcklig i hudterapi av de andra tillståndan på listan. Oralmat Blå stärker egenrecistentet mot inflammationsbakterier i blodådrorna som tillför huden under tillståndan med oxygen och näringsstoff. Om du er otålig, pröva dig fram och välj den terapi som passar dig bäst.


Kombineras ofta med Acnokrem.

Bettskador hos djur

Ta bort plasthättan, håll spray’en ca. 10 cm över det skadade hudområdet och press toppen ned till den stoppar. Når såret är vått har du sprayet tillräckligt.

Skadorna sprayes 3 gånger daglig intill läkningsprosessen har kommit i gång, så att de gror snabbt utan fara för infektioner och ärrbildning.

Efterbehandling med Acnokrem rekommenderas – om det är behov for det.

Brandsår, 1. 2. og 3.grads förbränningar – parallellterapi

Ta bort plasthättan, håll spray’en ca. 10 cm över det skadade hudområdet och press toppen ned till den stoppar. Når såret är vått har du sprayet tillräckligt.

Spray det förbrända området 3 gånger daglig intill huden begynner att bilda nytt väv..

När vävbildningen är kommit så gott i gång att huden tål beröring, kan du byta till Acnokrem.

2: Omedelbart innan eller efter spraying med rågspray, tag rågspiradroppar 3 gånger daglig mellan målen för att stärka motståndskraften mot bakterier i blodådror som tillför området med oxygen och närnigs-stoffar nödvändig för att bilda nytt väv/nya hudceller.

Kom i håg att dropperna alltid måste få ligga stilla under tungan i ca. 3 minuter innan dom sväljs eller spottas ut.

Diabetssår.

Ta bort plasthättan, håll spray’en ca. 10 cm över det skadade hudområdet och press toppen ned till den stoppar. Når såret är vått har du sprayet tillräckligt.

Spraya sårområdet 3 gånger daglig med för att unvika ärrbildning, infektioner och vätskbildning. Onödiggör bandachering och steriliserande tilltag, och kan behandlas hemma.

Eksem.

Ta bort plasthättan, håll spray’en ca. 10 cm över det skadade hudområdet och press toppen ned till den stoppar. Når såret är vått har du sprayet tillräckligt.

Barn: Spraya direkt på eksemet 3 gånger daglig. Tag en rågspiradroppe morgon och kväll mellan målen.
När exemet inte längre är synlig på huden, fortsätt terapien med rågspiradropparna.
Den stärker egenrecistentet mot inflammationsbakterier i blodådrorna som tillför huden under eksemet med oxygen och näringsmedel.

Vuxna: Spraya direkt på eksemet 3 gånger daglig. Tag 3 rågspiradroppar 3 gånger daglig mellan målen og en gång(den viktigaste) innan läggdags.Låt dropparna ligga stilla under tungan i 3 minuter innan du sväljer eller spottar ut.
När eksemet inte längre är synlig på huden, fortsätt med rågdroppterapien.
Den stärker egenrecistentet mot inflammationsbakterier i blodådrorna som tillför huden under eksemet med oxygen och näringsmedel.
Beroende av typ eksem, använd rågspray eller Acnokream parallellt med rågspiradropperna. Förebygg nya utbrott med rågspiradropper efter att terapien er avslutad, om det är behov.

Elveblest - parallellbehandling.

Ta bort plasthättan, håll spray’en ca. 10 cm över det sjuka hudområdet och press toppen ned till den stoppar. Når såret är vått har du sprayet tillräckligt.

1: Spraya huden med 3 gånger daglig till klådan eller smärtan ger sig och/eller utslagen är borta.

2: Omedelbart innan eller efter sprayning, tag rågspiradroppar parallellt 3 gånger daglig i terapiperioden, och som efterterapi mot nya utbrott, om det är behov.

Fästingbett – och insektsstick.

Använd Acnokrem eller rågspray.
Om bettet är giftig kan rågspiraspray vara bättre än Acnokräm.

Om bettet utlöser en allergisk reaktion, spraya rågspray 3 gånger daglig på stickplatsen/stället på samma gång som du droppar 3 rågspiradroppar direkt från flaskan under tungan 3 gånger daglig, och en gång (den viktigaste) efter tandputs innan läggdags..
Låt dropparna ligga stilla under tungan i 3 mintuter innan du sväljer eller spottar ut.

Terapien bör pågå till symptomerne är borta.

Frostsår, frostskador.

Ta bort plasthättan, håll spray’en ca. 10 cm över det skadade hudområdet och press toppen ned till den stoppar. Når såret är vått har du sprayet tillräckligt.

Frostsår, frostskador. Öppna sår sprayas 3 gånger daglig och håller såret fritt från bakterier, så att det gror snabbt, utan fara för infektioner och ärrbildning.

Rågspiradropper kan användas parallellt vid större frostsår, när det är behov för ökat näringstillförsel via blodådrorna som täcker den nedkylda hudytan till sprucken hud och öppna sår.

Skavsår.

Ta bort plasthättan, håll spray’en ca. 10 cm över det skadade hudområdet och press toppen ned till den stoppar. Når såret är vått har du sprayet tillräckligt.

Spraya såret 3 gånger daglig in til läkningsprossessen är kommit gott i gång, ev. använd Acnokrem.

Erövrad hemofili (Blödare).

Ta bort plasthättan, håll spray’en ca. 10 cm över blödarstället (där blodet kommer ut)och spraya tills blödningen stannar. Användes efter behov

Bältros (Helveteseld).

Ta bort plasthättan, håll spray’en ca. 10 cm över det sjuka hudområdet och press toppen ned till den stoppar. Når såret är vått har du sprayet tillräckligt.

Spraya huden 3 gånger daglig till smärtan och utslagen har gått bort.

Regretionen uprätthålls vid att ta rågspiradroppar under tungan 3 gånger daglig mellan målen, och en gång efter tandputs(den viktigaste) som ett förebyggande initiativ innan läggdags.

Kom i håg att dropparna alltid måste få ligga stilla under tungan i ca. 3 minuter innan dom sväljs eller spottas ut.

Hudinfektioner.

En av komplicationerna med eksem är att huden kan bliva infekterad. Ett eksem är ”en öppen dörr” för bakterier som önskar att slå sig ned i huden.

För att undvika infektion vid eksem, öppna sår och liknande, spraya huden 3 gånger daglig med rågspray. Det tar knäcken på bakterier och lägger en bakteriesäker hinna över sårytan, så att åkomman kan läkas snabbt och utan risk för infektioner och ärrbildning.

Vid djupgåande hudinfektioner rekommenderas rågspiradropparna som terapi parallellt för att bättra tillförselen av näringsstoff till den skadade huden via blodsystemet som täcker det inficerade området.

NB! NB! Observera att plågor som allergi, förkylning och influensa avtager eller helt utebliver när du använder rågspiradroppar!

Hudsvamp (Vita fläckar).

Ta bort plasthättan, håll spray’en ca. 10 cm över det angripna hudområdet och press toppen ned till den stoppar. Når såret är vått har du sprayet tillräckligt.

Spraya angripna hudområder som är täckt med hår 3 gånger daglig till hudsvampen (vita fläckar) är borta. För fingrarna genom håret för att bättra värkningsämnens kontakt med huden under. Hudsvamp upptäcks lättast när huden är solbrun..

På bar hud tar Acnokrem knäcken på svampen, och dom skämmande fläckarna forsvinner lika snabbt som när rågspray behandlar ”hårat” hud.

Klorskador hos djur.

Raka ev. bort päls innan du sprayar det skadade hudområdet 3 gånger daglig med rågspray. Terapien förebygger klåda och hindrar slicking och krafsing (klåding) som kan försena läkningsprossessen, så att såret eller såren gror snabbt utan fara för infektioner.

Vid omfattande bett- och klorskador kan det vara nödvändigt att bättra på näringstillförselen till sårområdet via blodsystemet

Då droppar du 4 rågspiradroppar in i en spruta, och tar bort nålspetsen innan du pressar dropparna under tungan på djuret. Terapien bör foregå parallellt med rågspraying tills djuret är utanför infektionsfara.

Skärskador.

Skärtskador kan upstå när man skärer sig på skarpa föremål som glas och knivar, och medför ofta mycket blödning.
Spraya rågspray över hela såret. När blödningen stoppar, drar du ut ev, främmande föremål med pincett, och tvätta försiktigt bort blodet.

Om det åter börjar blöda, spray rågspray direkt i blödningskällan i såret intill blödningen stoppar.

Fortsätt sprayningen 3 gånger daglig intill skärskadan har grodd nog till att det klarar sig själv utan hjälp. Onödiggör plåster och bandagering, förhindrar infektion och ärrbildning.

Vi allvarlig skärskador med mycket blodförlust, tag rågspiradroppar parallellt for att bättra näringstillgången via blodsystemet som täcker sårytan.

Liggsår hos diabeticker.

Ta bort plasthättan, håll spray’en ca. 10 cm över det skadade hudområdet och press toppen ned till den stoppar. Når såret är vått har du sprayet tillräckligt.

Spray hudområdet 3 gånger daglig med för att undvika infektioner, vätskning och ärrbildning.

Onödiggör bandager och steriliserande tilltag, och kan behandlas hemma.

Löpsskador hos djur och människor.

Ta bort plasthättan, håll spray’en ca. 10 cm över det skadade hudområdet och press toppen ned till den stoppar. Når såret är vått har du sprayet tillräckligt.

Spray skaden (orna) 3 gånger daglig om du vill undvika vävsbildningar, inflamation och infektioner.

Använd ev rågspiradroppar ör att bättra på näringstillförselen via blodsystemet till det skadade området, till svullnaden och smärtorna går tillbaka.

Operationssår.

Ta bort plasthättan, håll spray’en ca. 10 cm över det skadade hudområdet och press toppen ned till den stoppar. Når såret är vått har du sprayet tillräckligt.

Spray såret 3 gånger daglig för att undvika att det spricker och att det åter öppnar sig.

Terapien dödar bakterierna och lägger en bakteriesäker hinna över det som skyddar mot infektioner och ärrbildning.

Piercing- ovh tatueringssår.

Ta bort plasthättan, håll spray’en ca. 10 cm över det skadade hudområdet och press toppen ned till den stoppar. Når såret är vått har du sprayet tillräckligt.

Piercing- och tatueringssår som sprayas 3 gånger daglig med rugspray, gror snabbt utan fara för infektioner eller ärrbildning.

Onödigör bandagering eller steriliserande tilltag.

Psoriassis- parallellterapi.

Ta bort plasthättan, håll spray’en ca. 10 cm över det skadade hudområdet och press toppen ned till den stoppar. Når psoriassisen är vått har du sprayet tillräckligt.

Ducha rågspiraspray på psoriassisen 3 gånger daglig. Droppa 3 rågspiradroppar under tungan omedelbart innan och efter sprayingen mellan målen.

Kom i håg att dropparna alltid måste få ligga stilla under tungan i ca. 3 minuter innan dom sväljs eller spottas ut.

Parallellterapien nöytralicerar frigöring av inflammatoriska cytokiner och dämpar autoimmunreaktionen nog till att celldelingen och bildning av nya hudceller normaliceres.

När tillförsel av inflammatoriska (inflammerade) cytokiner upphör, upphörer även sjukdomsprossessen och psoriassissen går i regretion (gårr tillbaka).
Bibehålla sjukdomsfrihet med rågspiradroppar 3 gånger daglig, som en förebyggande terapi mot nya utbrott (aggretion).

Vattenkoppor.

Ta bort plasthättan, håll spray’en ca. 10 cm över det skadade hudområdet och press toppen ned till den stoppar. Når såret är vått har du sprayet tillräckligt.

Spraya huden 3 gånger daglig med till klådan försvinner. Sprayingen hindrar att det bildas bakterier i spruckna blåsor, som annars kan utlösa brännsår.

Rågspiradropper 3 gånger daglig förebygger virusdvala, som kan föra till Bältros (Helveteseld) senare i livet..

Produktinformation

Varför Oralmat rågspray?

Oppna sår i skadad hud blir omidelbart angripen av bakterier som söker att tränga in i blodet via vävnaden. I de flesta tillfällen gör immunförsvaret kort process på mikroberna, som när sår avger materia fullt av döda bakterieceller och egna celler, lymfocytterna - även kallad T-celler. Allvarliga sår, som olika grader av förbränningar, kräver ofta så omfattende bildning av nytt hudvävnaden att sår er mer utsatta i det bakterierna har tillräckligt med tid til att etablera sig. Då försenas läkningsprocessen, infectioner kan uppstå och efterlämna sig komplikationer och ärr.

Sådan fungerar det:

Oralmat rågspray innehåller aktiva sustanser från råg och er framställd som spray till att duscha sår och hudtillstånd ömtåliga mot beröring och infectionsfara, som diabetessår, helveteseld, operationssår, piercingsår, tatueringssår, o.d. Många har i tillägg rapporterat om goda resultat i självbehandling av psoriasis,olika typer och grader av eksem och andra hudlessioner. Terapien utrotar bakterier, steriliserar och lägger bakterietrygga hinnor på sår som skyddar de mot upprepade bakterieangrepp, inflammationer, infectioner och arrbildning.


Oralmat rågspray
Innhold: 20 ml.

  • Oppna sår läkares snabb utan tecken till infektioner och arrbildningar.
  • Allergiska utslag som eksem, m.m., samt svullna och skadade hudpartier, sår, brännskador (1. 2. og 3.grads forbrenninger) helvetesild, etc. läkares hygienisk och effektivt.
  • Verkar motsvaranda bra på alla slags sår, inkluderad bettskador hos hundar och katter samt loppsskador hos hästar.
  • Stoppar blödning och vätska urskiljning från liggsår hos sängliggande patienter.
  • Onödiggör steriliserande tilltag och bandagering.
  • Snabbare restitution efter operasjoner, snabbare eller inga sjukhusuppehåll. Du tål mer og huden din er inte längre så utsatt för inre och yttre påverkningar.

Aktiva substanser

De verkningsfulle ämnen i råg.

Fotocyntese som omvandlar råmaterial till rågspiror, har dragit upp ur jorden till komplex former för essencielle fettsyror, carbohydrater och proteiner, vitaminer och miniral.

Fettsyrorna modulerar (förstärk) fungtionarna till infectionsförsvaret lymfocytterna (T-cellene) vid att stärka celldelningen och urskillningen av lymfokinanktiva fagocytter som förstör antigen - smittastoff.

Om T-lymfocytterna kunde urskilja "riktiga" lymfokinor – ville det vara möjligt för oss till att ändra sjukdomsprosesserna och förhindra att sjukdommar uppstod. Fettsyrorna i råg behandlar med andra ord dom grundläggande årsaken, inte endast symtomerne.

Lymfokinor är substansor som bildast av Y-lymfocytter. Dom stimulerar eller hindrar olika fungtioner i infektionsförsvaret, som det att ta upp och bryta ned bakterieceller - det som på fackspråk kallas för fagocytose.

Vitamin B6, C och pantotencyra (B5) verkar som histaminhämmare. Histamin är ett vävshormon som urskils från mastcellarna vid allergiska reaktioner och vid smärta. Naturlig antihistamin i ett activerat råg utdrag som Orlamat, hämmar histamineffecten. Det får kroppen att urskilja mindre histamin, och du dämpar smärtornas, varighet och styrka på utbrottet – som f.eks. rinnande näsa och ögon.

Aminosyrene (proteinene) arginin og lysin samarbeider med glutamin og stimulerer hjernen til å frigi veksthormoner. Det stimulerer immunsystemet til å produsere lymfocytter.
Via celledeling danner lymfocyttene mange nyttige varianter av seg selv. Noen blir budbringere som styrer kommunikasjonen mellom de ulike cellene, andre blir fagocytter som bryter ned smittestoffer, atter andre blir makrofager, hukommelsesceller, osv.

De virker som et orkester som er avhengig av hverandre for å kunne fungere som et immunforsvar. Som f.eks. makrofagene. De gjør antigen tilgjengelig for lymfocyttene.

De fleste antigen mÃ¥ nemlig passere makrofagene får lymfocyttene kan aktiveres og danne infeksjonsforsvar, et immunforsvar som virker lokalt, uansett hvor i kroppen, i slimhinnene eller på huden betennelser oppstår.
Hvis makrofagene blir satt ut av spill, som de gjør under stress og engstelse, har du med andre ord "mistet" infeksjonsforsvaret i et lokalt område, f.eks. i øret, hvis det oppstår en ørebetennelse - eller en overreaksjon som kan utløse allergi eller astma.

Infeksjonsforsvaret må "ta" problemet der det er.

Det hjelper ikke med et godt immunforsvar (infeksjonsforsvar = det lokale immunforsvaret) mot ørebetennelse eller en senebetennelse hvis betennelsen sitter i halsen eller i bihulene.

Det spiller ingen rolle hvor på/i kroppen antigen trenger seg inn. De er fremmedceller som ikke hører hjemme i kroppen, og det er lymfocyttenes oppgave Ã¥ utrydde dem, uavhengig av hvilke betennelse, infeksjon eller sykdom de har "slÃ¥tt rot" i.

Derfor er det viktig Ã¥ styrke utskillelsen av lymfocytter, ikke minst for å få et infeksjonsforsvar som reagerer hurtig - i motsetning til de 8 - 10 dagene naturen bruker, noe som er altfor tregt i vår forurensede tid.

SÃ¥ har du hukommelsescellene, som husker antigen de tidligere har v&aering;rt i kontakt med. Hvis de samme stammene dukker opp i kroppen på et senere tidspunkt, blir de gjenkjent, og utryddet, vel og merke hvis immunforsvaret fungerer som det skal. Denne immunologiske hukommelsen er en grunnleggende egenskap i immunforsvaret vÃ¥rt, og er forutsetningen for å skape immunitet. Fordeler med Ã¥ bruke Oralmatdråpene.

Korttids- og langtidsvirkningene av rugbaserte Oralmat er forankret i dens evne til å stimulere kroppen til å helbrede seg selv via en normalisering av egne ressurser som blod, celler, kar og organer.

Den patenterte uttrekksmetoden muliggj&osalsh;r et aktivert uttrekk av rugets samtlige kjemiske forbindelser - som bevarer dens biologiske renhet og struktur.
Rug er en enestÃ¥ende plante, idet det er sjelden Ã¥ finne sÃ¥ mange forbindelser i en enkelt art ute i naturen som arbeider synergisk i perfekt harmoni for å skape en virkning som er langt kraftigere enn virkningen av hver enkelt forbindelse.
Oralmat er et aktivert uttrekk av rug, sammensatt av rugets naturlige oppbygging. De består av: Adaptogene fytoøstrogener, Beta 1,3 glukaner, koenzym Q10, daidzein, enzymer, essensielle fettsyrer, fytosteroler, genistein, lignaner, proteiner, squalen, vitaminer og mineraler. Søk i f.eks. Google for dybdeinfo om disse stoffene.

www.bioshop2.com - Epost: epost@bioshop2.com

Oralmat rågspiradroppar | Oralmat Acnokräm | Oralmat rågspray | Lipidless® fibertilskott | Godnattdroppar mot snarkning

Oralmat Oralmat Oralmat Oralmat Oralmat Oralmat