Oralmat
Norsk
Beveg musa over bildet
og zoom inn eske info

Godnattdroppar mot snarkning

Godnatt draaper

Godnattdroppar mot snarkning (5 ml.)

Godnattdropparna erbjuder en enkel och effektiv lösning på snarkning utan kostbara
laseringrepp med omdiskuterat effekt och potenciella efter-komplicaktioner. Snarkning
är störande, ger dålig sömn, och gör dig trött och oupplagd. Eteriska oljor är flycktiga,
starkdoftande oljor som finnas i bestämda plantor. Inga kända bivärkningar.

 

Oljerna som finns God Natt dropparna, har olika värkningsämnen och effekter. Här är dom viktigaste:

 • Balsam: Aromadämpande och muskelavslappande.
 • Dvergfura: Aromnöutralicerenda
 • Equalyptus: Anticeptisk och slem avsvällande
  Stimulerar lokal blodcirkulation och utvidgar bronkerna - förgreningar i lungorna.
 • Fennickel: Anticeptisk, öppnar täta luftrör och motvärkar halskatarr
 • Kryddnejlika: Anticeptisk, stimulerande och smärttillande
 • Lavendel: Antibacteriell, sömnfrämjande och musckelavslapnande
 • Mastick: Slemsvällande under hosta. Lindrar bronkitt
 • Perpparmynta: Har kylande effekt på slemhinnorna.
 • Citron: Lindrar sår hals. Ökar slemhinnornas motst?ndsduglighet mot infektion
 • Tymol: Anticeptisk, motverkar katarr (lättare slemhinninfection) och öppnar täta luftrör

Studier

1996 Controlled Study on Roncho Most important Results: Rainer B. Pelka (1)

1.In 76% of the verum patients, compared to only 9% of the patients in the placebo group, the snoring either stopped or was significantly reduced.

2.18 verum patients (= 47%), but only 1 patient (= 2%) in the placebo group, completely ceased to snore. Additional 11 verum patients (= 29%), compared to only 3 placebo patients (= 7%) reported a significant improvement in snoring impairments.

3.Somnipathy (interruption of sleep) reduced in the verum group from 23 (= 62%) to 10 (= 27%), whereas only from 30 (= 71%) to 27 (= 64%) in the placebo group.

4.Excessive Matutinal Lassitude reduced in the verum group from 27 (= 71%) to 12 (= 31%), in the placebo group only from 30 (= 70%) to 26 (= 60%).

5.The difference in snoring development between verum and placebo are highly significant in favour of verum, both for the overall rating and for the 6 single criteria (P < 0.001). The improved findings for verum over the course of treatment are also highly significant, already after the 1st and 2nd week of therapy.

6.The follow-up development of all six snoring criteria:
Incidence of introspective snoring attacks, snoring attacks observed by the partner, somnipathy (sleep the night through), impairment of the partner by snores, excessive matutinal lassitude, intensity of sleep/snoring impairments, has probably not yet reached its possible peak after 4 weeks of treatment, since all response curves of the mean values point to a falling tendency only for verum in the end.

7.There was no correlation of these findings with respect to age, sex or duration of the impairment.

8.Imcompatibilities or other complications have not become known.

9.The analysed randomised double-blind studie comprises 81 patients (thereof 43 placebo, 38 verum) with non-complicative ronchopathy without other acute diseases, ranging between 18 and 86 years of age (mean value 44 +/- 12 years), thereof 61% male and 39% female with snoring impairments for an average of 19 years. Verum and placebo groups are not significantly different with respect to the mentioned Characteristics (parameters).

(1) University Professor Dr. Rainer B. Pelka, professional chair for “Applied Statistics, in particular Biometrics” at the Munich University of the German Federal Armed Forces, Werner-Heisenberg-Weg 39, D-85577 Neubiberg/Munich, this 8th day of july 1996.

Translated from: God Natt
Kontrollierte Ronchopathiestudie Randomiserte Doppelblindstudie mit einem Naturölkonzentrat an 81 Patienten mit Ronchopathie Professor Rainer B Pelka - Bericht der biometrischen Analyse München, 08.07. 1996
(1) Univ.-Prof.Dr.Phil.Rainer B. Pelka, Professor für Angewandte Statistik “, insbesondere Biometrie“ an der Universitat der Bundeswehr München. Werner-heisenberg-Weg 39, D-85579 Neubiberg/München.

1996 Controlled study tilknyttes God Natt (snorkedråper)

Produktinformation

Snarkar du, eller är du berörd av någon som snarkar?

Vanlig snarkning är ofarlig, men generande. Det medförer dårlig sömnkvalitet och om du inte vaknar trött och oupplagd varje morgon, så blir du mycker fortare trött i loppet av dagen. God sömn är avgörande för humöret, koncentrationen, sex- och tilltagslusten, och håller dig vaken under bilköring och andra växelsvis krävande monotona aktiviterer.

God Natt dropparna erbjuder en enkel och effektiv lösning på snarkning, utan kostbara laseringrepp, som kan medföra att snarkningen kommer starkare tillbaka som följd av komplikationer efter ingreppet.

Om du tror att du bara plågas av ofarlig, så kallad social snarkning, har du i God Natt en enkel lösning för att få bukt med oljudet. God Natt dropperna verker genom hela natten, och efter endast några veckors användning kan du försöka att ta ett uppehåll i behandlingen för att se om snarkningen återkommer.

Därefter kan du använda dropparna efter behov. Om du harklar upp mycket slem i loppet av dygnet, droppa då 3 Rågspiradroppar under tungan efter att du har gurglat dig med God Natt dropparna.

Låt rågspiradropparna ligga stilla under tungan med munnen stängd i ca. 3 min. Innan du sväljer eller spottar ut. Inte äta eller dricka eller suga på något efter behandlingen som medför att du får mera saliv i munhålan, men låt det vara det sista du gör innan insomningen eller sex.

TIPS:
Fyll tandglaset med vatten till att de täcker borstens borst. Droppa en droppe God Natt uppi, och du håller tandborsten fri från bakterier som annars kan komma in och förlänga en halsinfektion vid en tandputs.

Skriv bakterier i tandborsten i temafältet till google.se – om du vill veta mer om vad bakterier i tandborsten innebär för dig.

Sist, men icke minst kan du använda God Natt som mundvatn. Koncentratet utgör ca. 5 liter som utblandad munvaten i Vademecumstyrka – och avläksnar dålig andedräkt.

Gomseglets fungtion:

Gomseglet är känsloantennen som styr och skiljer matintag från luftintag. När man får maten i vrångstrupen – har vi som känt fått maten i luftröret. Utan gomseglet vill det vara mycket lättare att få maten i vrångstrupen mycket oftare. För att undvika det, avläksnar läkaren gomseglet endast delvis, så kallad skulpturering av gomseglet.
Olämpligt är att kroppen läker ingreppet som ett vanlig sår, med den följd att Gomseglet kan gro ut mer än önskvärt. Då återvänder snarkningen, ofta kraftigare än tidligare, som följd av komplikationer som kan uppstå efter ingreppet.

Laser hörs mera avancerad ut än skalpell. Men för kroppen spelar det ingen roll om ett organ är skadad vid bränning (laser) eller vid skärning (skalpell). Båda metoderna lämnar sår efter sig. Kroppens uppgift är att få sår till att gro, utan att det går värk i det – men risken för infektioner är relativt hög pga. stor bakteriekoncentration i munhålan och i svaljet.

Varför snarkar vi?

När vi somnar sänks hjärtrytmen och hjärtat begynner att gå saktare. Det medför reducerad blodtillströmning till kroppens organ, der i bland till gomseglet och den mjuka gommen . Det är blodtillförselen som håller gomseglet erigert – och svagare blodtillförsel medför att den mjuka gommen blir slappare.

Gomseglet och den mjuke gommen sjunker samman och kommer i vägen för luftströmmen som andningen bildar. Då händer två saker: Den mjuka gomvävnaden lägger sig tätare omkring andningsöppningen och gör luftintaget trängre, och andningstrycket ökar. Det medför att det slappa gomseglet begynner att vibrera, och bildar ljuden vi känner som snarkning.

Graden av snarkning varierar med anatomiska förhållanden, fysiologiska egenheter, alkoholkonsum, om man är överviktig, och om man röker, m.m.

Hur verkar God Natt?

God Natt dropperna är framstäld av 12 olika eteriska oljer med anticeptiska förbindelser och bakteriedräpande egenskaper.

Dom är blandad så att dom utfyller och förstärker varann i en inbördes samspel, som motverkar snarkning och avlastar det lokala imumförsvaret.
De eteriska oljerna i God Natt dropparna värkar slämavsvällande ? i näsa och övre svalg, där snarkningen ofta uppstår.

På samma gång stimuleras stripmusklerna genom gurglingen.
Vid hjälp av balsam, euqalyptus och lavendel, utvidgas det lokale nätvärket av blodådror runt Gomseglet och den mjuka gommen nog till att blodgenomströmningen ökar och stramar upp gomseglet och den mjuka gommen nog till att dom flyttar från andningsorganet ökar och snarkningen avtar och upphör.

Den slemsvällande effekten medför mindre slem, mindre bakterier och stärkare infektionsförsvar via avbelasting.
Vid större bakterieförekomst i luftrören, som vid astma, bronkitt, CF och kols, borde Rågspiradropparna värderas som tilläggsterapi för att uppnå önskad effekt.

Många fackfolk menar att infarkt kommer av sömnapnè, en tillstånd som utvecklar sig från snarkning.
Snarkning och sömnapné sliter på hjärtat och många forskare menar att det kan vara orsak till att infarkt ofta utlösas i dom tidiga morgontimmar – att folk helt enkelt snarkar ihjäl sig.

Muntorrhet kan vara en symptom på snarkning.

Presseomtaler

Presseomtaler om Godnattdroppar mot snarkning

Les hva pressen skriver om Godnattdroppar mot snarkning.
pdf Hjemmet 8/2005

Har du ikke PDF? Last ned og installer her.
Adobe Reader

www.bioshop2.com - Epost: epost@bioshop2.com

Oralmat rågspiradroppar | Oralmat Acnokräm | Oralmat rågspray | Lipidless® fibertilskott | Godnattdroppar mot snarkning

Oralmat Oralmat Oralmat Oralmat Oralmat Oralmat