Oralmat
Norsk
Beveg musa over bildet
og zoom inn eske info

Lipidless® fibertilskott

Lipidless® fibertilskudd

Lipidless fibertilskott (250 g .)

Lipidless er et multifibertilskott med en räcka olika funktioner för
optimal avbelastning av matsmältnings- och immunsystemet.
Inga kända bivärkningar.

 

 • Sänker hög GI til låg GI i livsmedel.
 • Förlänger metthetsfølelsen.
 • Stabiliserar blodsockernivån.
 • Absorberar giftiga förbindelser från livsmedel, läkemedel och miljön, och för de ut av kroppen med avföringen.
 • Normaliserar kolesterolnivån.
 • Reducerar triglyceridar i blodet till ett oskadlig nivån.
 • ökar intagnigen av kalcium och andra viktiga mineralr.
 • Ger problemfri och regelbunden avföring.
 • löser och förebygger förstoppning och diaré .
 • Motverkar bildning av hemorroyder och besläktade problem.
 • Förhindrar bildning av gallastenar.
 • Reducerar ofördelaktig bakterienivån och styrkor immunförsvaret.
 • Täcker kroppens fiberbehov.
 • Smaksneutral, det smakar det du blandar det med.
 • Kroppens sopkvast! Håller tarmen ren och fri for avföringsrester och ofördelaktig bakterier.

Studier

Kliniske pilotstudier av LIPIDLESS®

Lipidless har blitt testet i randomiserende, placebokontrollerte pilotstudier som følger:

1): Lipidless® som alternativ til kolosterolsänkande diet:
Foremål: Att evaluera effektiviteten och säkerheten av det kolosterolsänkande productet Lipidless på blodlipider hos patienter med för höga kolosterolvärden som ett alternativ till en kolosterolsänkande diet.

2): Lipidless® som supplement till kolesterolsenkende diet:
Foremål: Att evaluera effektiviteten och säkerheten av det kolosterolsänkande productet Lipidless på blodlipider hos patienter med för höga kolosterolvärden som ett supplement till en kolosterolsänkande diet.

3): Lipidless® som supplement till kolosterolsänkande diett med statiner:
Foremål: Att evaluera effektiviteten och säkerheten av det kolosterolsänkande productet Lipidless på blodlipider hos patienter med för höga kolosterolvärden som ett supplement till en kolosterolsänkande diet med statiner.

Studierna prioriterade reduktionen av totalkolostrol och LDL-kolosterol,inga andra observationer. Studierna blev utfört på Forskningsparken i Oslo 2003.

Svar på frågor om LIPIDLESS®

Hur kan man sänka LDL-kolosterolet med Lipidless?

Lipidless framställs av inulin och plantextrakter från phsyllium husk och guar gum.Dom tas inte upp i kroppen, men verkar lokalt i magen och i tarmerna. Verkningsstofferna ökar urskiljnaden av gallsyra i tarmkanalen.
För att kompensera för det som urskilljas, producerar kroppen ny gallsyra med att den tas från kolosterolen i blodet.
Därmed sänks kolosterolkonsentrationen.
Lättare gastrointinaalt obehag i början kan undvikas helt eller delvis vid i början ta det försiktig i en vecka, innan man ökar till full dos i 2. eller 3. veckan. Preparatet är annars utan kända biväkningar.


Vad för poäng är att sänka kolesterolvärden när kroppen själv producerar kolosterol?

Poängen är omdiskuterat. Läkvetenskapen har alltid delat kolosterol upp i två klassar, som det ”goda” (HDL) kolosterolet, och det dåliga (LDL). Själv har vi alltid menat att kroppen som kolosterol-producent, själv regulerar kolosterolnivået.
Det är emellertid gott känt att kostfiber regulerar kolosterolnivån. Därför har vi framskaffat dessa studierna för att visa att fibrerna i Lipidless inte alls är något undantag. Lipidless är mycket mer än endast kolosterolsänkande, något som vi hoppas brukarna av produktet ersätter, och att man hellre överlåter kolosterolnivåen till kroppen, og hellre reducerar användningen av statiner.


Lägg för övrigt märke till att den lägste sänkningen kom i kombination med just statiner.

Statiner ökar nämligen inte HDL. Därmed blir totalkolosteroltalet lägre utan att LDL-kolesterolet er lägre. Observara att statiner blockerar produktionen av koenzym Q10, som försvårar för dom fria radikalerna, dvs. harskning, som just LDL-kolosterolet är att avfallsstoff av!


Använder du statiner?

Har din läkare berättat för dig att statiner endast sänker ”det dåliga LDL-kolosterolet” i artererna, inte i venerna – dom som vi har flest av och som er dom tunnaste?
Man tar statiner blant anna för att undvika blodpropp.
Då venerna är båda trängre och i flertal, är risken för blodpropp långt högre i venerna än i artärarna. Men som sagt; Statinarne verkar endast i artererna och inte i venerna, så som Lipidless och andra kostfibrer gör.

1)Lipidless som alternativ till kolosterolsänkande diet:

Foremål: Att evaluera effektiviteten och säkerheten av det kolosterolsänkande productet Lipidless på blodlipider hos patienter med för höga kolosterolvärden som ett alternativ till kolosterolsänkande diet.

Studieledare:Centralsjukhuset i Telemark, v/ klinisk ärnäringsfyciolog Åse Hagen.

Design:Prospektiv, dubbel blind, radomiserad placeobokontrollerat, parallell fas III studie.

Metod: 30 patienter med totalkolosterol >6 mmol/l blev indelat i två grupper a 15 peroner som blev behandlat med respektive Lipidless och placebo 2 gånger daglig i fyra veckor. Blodlipider blev mätt vid inklution och efter 4 veckor.

Recultat: 7 patienter blev av olika orsakär utesluten, dvs. endast 23 patienter blev evalverat. Efter 4 veckors behandling var det statisk signifikanta tillfällen i total-kolosterol (medien 14 % p<0,01) och LDL-kolosterol (18%p<0,01) i Lipidless-gruppen, och inga ändringar hos dom 11 patienterna i kontrollgruppen. Det är inga statisk signisikanta ändringar i HDL- kolosterol eller triglyserideri någon av grupporna efter 4 veckors test-period. 4 av 13 patienter som blev behandlat med Lipidless rapporterade om lös mage, genomfört men inga patienter i kontrollgruppen.(p=0,2). Inga patienter föll ifrån på grund av oönskade biverkningar.

Konklution: Denna fas III studien demonstrerade att ett inntag på 2 gånger dagl. 2-3 tsk a 3 g-dosor Lipidless till patienter med moderat höga kolosterolvärden reducerade totalkolosterolet och LDL med henholdsvis 14 % och 17 %.

1) Lipidless som supplement till kolosterolsänkande diet

Föremål: Att evaluera effektiviteten och säkerheten av det kolosterolsänkande fiberproduktet Lipidless på blodlipider hos patienter med för höga kolosterolvärden som ett supplement till diet.

Av Dr. Richard Roger Albrecht og Dr. Ragnar Rasmussen, Forskningsparken,0349 Oslo.

Design: Prospektiv, dubbel blind, radomiserad placeobokontrollerat, parallell fas III studie.

Metod: 25 patienter med totalkolosterol >7mmol/l och triglycerider <5 mmol/l blev behandlat med Lipidless och placebo i 8 veckor. Blodlipider blev mätt ved inklution och efter 4 och 8 veckor.

Resultat: 4 patienter blev av olika orsakär utesluten, dvs. Endast 21 patienter blev evalverat.Efter 4 veckors behandling var det statistisk signifikanta reduktion i totalkolosterolet (median 15% , p<0,01) och LDL-kolosterolet (18,4%, p<0,01), men inga ändringar efter ytterligare 4 och 8 veckors terapi. (p>0,05). Effekten av Lipidless intagen i 3 dosor (15mg) pr dag verkar följligen att stabilicera sig efter 4 veckors terapi. Det var inga signifikanta ändringar i HDL-kolosterolet eller triglyceriderna vare sig efter 4 eller 8 veckors terapi. Det var endast få gastrointestinale störningar helt i början av Lipidless-perioden.

Konklution: Denna öppna fas III studie demonstrerade att Lipidless som supplemnt til diet signifikant reduserade totalkolosterolet och LDL- kolosterolet hos patienter med för höga kolosterolvärden och stabiliserat med mer än 18% efter 4 veckors terapi.

3)Lipidless som supplement till diet med statiner

Föremål: Att evaluera effektiviteten och säkerheten av det kolosterolsänkande fiberproduktet Lipidless på blodlipider hos patienter med för höga kolosterolvärden som ett supplement till diet med statiner.
Av Dr. Jørgen Bech Laursen,Ph.D., Dr. A.B. Juul & Dr. H. Orkild, Forskningsparken, Oslo

Design: Prospektiv öppen fas II studie.

Metod: 22 patenter i fas II diet med totalkolo >7 mmol/l blev behandlat med Lipidless i 8 veckor. Blodlipider blev mätt efter 4 till 8 veckor.

Resultat: Efter 4 veckors behandling var det statistisk signifikanta reduktion i totalkolosterolet (median 10,8% , p<0,01) och LDL-kolosterolet (11,4%, p<0,01), men inga ändringar efter ytterligare 4 veckors tid (p>0,05). Effekten av Lipidless intagen i 3 dosor (15mg) pr dag verkar följligen att stabilicera sig efter 4 veckors behandling. Det var inga signifikanta ändringar i HDL-kolosterolet eller triglyceriderna vare sig efter 4 eller 8 veckors behandling(p>0,05). 50 % av perioden där patienterna blev behandlade endast med statiner, upplevde endast en obetydlig större reduction i totalkolosterolet och LDL-kolosterol-nivåerna jämfört med perioden där Lipidless var integrerat. Det var endast få gastrointestinale störningar helt i början av Lipidless-perioden medan biverkningarna av statinerna inte blev prioritert observerat.

Konklution: Denna öppna fas II studie demonstrerade att Lipidless signifikant reduserade totalkolosterolet och LDL-kolosterolet hos patienter med för höga kolosterolvärden stabiliserat på ett steg 1 diet med mer än 10% efter 4 veckors behandling, men inga mer reduktion efter 8 veckors behandling.

Produktinformation

Lipidless är kroppens städborste

Den suger upp giftämnen i det du sväljer. I Lipidless har vi tagit vara på städborstefungtionen vid att göra den som ett granulat – grovkornigt pulver som effektivt binder sig till mat– och avföringsrester, skiljer dom ut av kroppen, och håller tarmen ren och fri för biologisk avfall som kan ge groboten för smittoämnen.
Vid att avlasta immunförsvaret, stärks försvarsfunktioerna, något som är av särskilt vikt om du plågas av en sjukdom eller har försvagat immunfungtion.
Båda styrka och svaghet i ett immunsystem sänder ut kemiska signaler opportonistisksa microber ”uppfattar” och reagarar på. En stark biologisk signatur håller microberna och andra främmande celler ut av kroppen.

I motsatta fall vill en svag eller försvagad biologisk signatur signalera om en organism ”står lämpligt till för slag” – och låter sig invadera av antingen – stammar från microorganismer, particklar från vatten och luft, men också celler från plantor (som pollon)- och andra djurartor, som kommer in i kroppen efter att microberne har stuckit hål på slemhinnorna.

Du får fler användelsesområden i en och samma lösning som bäst kan summeras som följer:

 • Du får effektiv GI-sänka, som omvandlar näringsmedel med hög GI till låg GI, så att du undviker att ändra kosthållet för att reducera vikten, och vara smärt och sunn.
 • Förlänger mätthetskänslan och regulerar hård/lös mage med problemfri matsmältning.
 • Abrorberar giftämnen från inandningsluften och maten, och leder dom ut av kroppen med regelmässig avföring. Lipidless utlöser minst en gång per dygn. Det kan vara gynsamt att göra sig av med avfallsmedel och inte låta dom ligga å jäsa i tarmen och dra åt sig inflamationsbakterier.
 • Normaliserer kolesterolnivået (via ökning av HDL- och sänkning av LDL-kolesterolet).
 • Reducerar triglyseriderna i blodet till ett oskadligt nivå.
 • Öker upptag av kalcium och andra viktiga miniral från maten, och kosttillskott med ca. 58 % till ca. 72 % utnyttelsegrad. (Mot 10 – 14% som är vanlig. Resten skils ut p.g.a billig kalciumförbindelser vanligvis använd i mat och tillskott, som har dålig upptaksbarhet – biologisk otillgänglighet).
 • Du får en välfungerande matsmältfunktion, som vare sig producerar hemorroyder eller besläktade åkommer.
 • För att maximera avlastningen på immunsystemet, har Lipidless tre fibertyper som utövar var sin funktion som stärker varann i ett innbördes samspel. Det förstärker verkningen och användelsesområdet, samtidigt som fiberkombinatonen utlöser biokemika prosesser som kroppen själv nyttiggör i en lång rad av prosesser – f.eks. vid att använda gallsyran till å reducera harsket LDL – kolosterol, uppnår du på samma gång att byta ut gallan, så att gallsten inte bildas.

Att motverka hård mage/förstoppning är en annan nyttig funktion.

Resultatet är en kombination av phsillium kom i håg, guar gum ovh inulin i en sammansätning välkänd för sig mycket gynsamma effekt på blodets kolosterol, på blodsockret och på själva tarmfunktionen.
Styrkning av immumförsvaret är tvådelat, å ena sidan att unvika det som belastar kroppen, och så på den andra sidan att tillföra det som styrker,titta se Oralmat Rågspiradroppar. För exempel så innehar cigaretter och toback radioaktiva ämnen, i tillägg till socker. 30 cigaretter om dagen motsvarar en strålingsdos på 100 röntgen fotograferingar av bröstet.

Utöver det här är listan lång över matvaror och giftmedel som antingen belastar kroppen eller för den i obalans, och som förmånligt kan reduceras eller undvikas. For exempel socker, alkohol, kaffe, mjölkproducter, "junk-food" m.fl.
Radioaktiva ämnen, tungmetaller och miljögifter koncentreras efter hand som dom rör sig genom näringskedjan.

När djur äter plantor, lagras ämnen särskilt i fett och i koncentrerat form. Vegetabilska ämnen som korn, bönor, frukt och grönsaker har lägre radioaktiva värden, men är långt högre i kött, fisk och mjölk. Att bli vegetar eller äta lågt i näringskjedjan kan ge skydd mot radioaktivitet, men icke minst mot förorening som plantornas fotosyntes tar upp från avgaser och andra föroreningskällor.

Fiber

Sen århundreskiftet har det generelle kosthållet reducert fiberinhållet med 80 %. Fiber säkrar god tarmflora, motvärkar förstoppning och bildar rörlighet i tarmen.

Den tarapautiska verkningen från fiber i moderna matvaror är emellertid liten, men något större i ökologist odlade och osprutade frukt- och grönsaker som ätes som råkost, men näringsinnehållet är avhängig av jordsmånet dom är odlade i, som regel är förorenat och näringsfattig.

Dom kemiska ämnen i fiber binder sig med giftämnen i kroppen, ändrar dem till mindre giftiga ämnen och utskiljer dom.
Det här är prinsipen vi har utvecklats i Lipidless.
Det att få i sig nog fiber är ett viktigt bidrag till individuell hälsoställ. Var säker på att du intar en riktig fibersammansätning, och inte låter ekonomien styra allt, det kan i så fall kosta dyrt.

Här är några tillstånd du kan riskera att utveckla om du har en avslappad hållning till realiteterna:

 • Penkreaitt:
  Ca. 95% av triglyseriderna intas med maten. Höga nivåer kan föra till pankreaitt, en inflamation i bukspåttkörtelen som kan föra till diabetes, sviktande näringsupptak och dito näringsunderskott, med relaterade komplikationar.
 • Blodpropp / Stråk
  Ökad nivå av LDL-kolosterolet kan föra till blodproppbildningar i arterier och venerna. Underliggande mekanismer som homocystein (HCY) ökar processen, och kan föra till att man utvecklar allvarliga hjärta- och kärlsjukdommar. Åderförkalkning medför stiva och spröda arterier och vener. Särskilt utsatta är dom hårtunna kapillärorna i järnen, som lätt kan spräcka och utlösa allt ifrån stråk till massiv järnblödning, även blodådror annars i kroppen är även dom utsatta om HCY-nivåen är för hög.
 • NB! Om ditt HCY-nivå, som du mäter med kolosterolet via blodprov, är för högt,måste du sänka det, innan du sänker LDL och förkalkning i åderväggen. Om inte, riskerar du att blodådrarna spräcker innan du får tillbaka mjukheten. (Vad som är för högt är det oense om, men det ligger i området 12 – 15).
 • Gallsten:
  Gallsten kan bilda pankreakitt (läsa ovanför). Gallstenar avlägsnas med ett enkelt ingrepp, men i opperetionen kan även gallblåsa gå förlorad. Det kan medföra komplikationer för fördelning av gallsyran dit den behövs i dom riktiga mängderna. Utan gallblåsan ’flyter gallan runt i kroppen utan mått och mening’. Gallsyran är viktig för spalting och upptag av fett till cellerna, och en förlorad gallblåsa kan som följd av otillräcklig fördelning av gallsyran för till näringsunderskott – ogynsam bakterieväxst och kompilkationer i matsmältningssystemet.
 • Osteoporose:
  Ett effektivt kalciumupptag kan förebygga benskörhet/osteoporose. Kalcium regulerar dessutom blodtrycket. För lågt upptag är assosierat med högt blodtryck. Goda Kalciumvärden kan förebygga tjocktarmscanser, en av våra vanligaste canserformat, med att binda fett och gallsyror, och med att förebygga onormal cellväxst i tarmerna, som annars kan utveckla sig till canserceller. Den vanligaste Kalcium-förbindelsen vi använder här hemma, är Kalcium carbonat. Den är billig, men tas dåligt upp av kroppen, endast 12-15 %. Resten, altså upp emot 85%, skiljs ut. Lipidless regulerar matsmältningen och tarminnehållets konsistens, så att endast en knapp tredjedel skiljs ut, medan resten, över 70% nyttiggörs av kroppen.
 • Hemorroyder:
  ger klåda, smärtor och blödningar i anus. En mer allvarlig åkomma är insarsert hemorroyder – dvs. hemorroyde med blodpropp och nekrose i vävnaden.
  Det ger stora smärtor, särskilt i anledning avföring. Lipidless regulerar matsmältningen och tarminhållets konsistens, så att bl.a. problem som förstoppning (och diare’) inte uppstår. Ett välfungerande matsmältningssystem producerar inte hemorroyder.
 • Svingande blodsockernivå:
  Svengande blodsockernivå påverkar humöret och aptiten. Stabilt blodsocker regulerar insulinbehovet och håller ”energiförbränningsbrytaren” på och ”fettlagringsbrytaren” av.

Et välregulerat insulinnivå hindrar dessutom att det bildas amyloidplack i hjärnan, som annars kan försvaga den mentala hälsan, och utvecklar dåligt minne.

Lipidless stabilicerar blodsockernivåen och därför insulinavsondringen, och därav insulinnivåen, därför att GI i matvaror efter intag sjunker.
Det medför att du kan köpa in matvaror som du är van vid, utan tanke på GI, då mat med hög och medels GI, blir mat med låg GI efter intag, observera om man dricker ett glas vatten med Lipidless utrörd i, 15-20 minuter innamåltiden. Det är som känd gynsamt för diabetickare, och för alla som behöver att sänka vikten eller bara stabilicera sig på sin nornalvikt.

 • Övervikt:
  Dricker du ett glas vatten/Ramlösa tillsatt en matsked Lipidless 15 – 20 minuter innan maten, är du inte så hungrig när du sätter dig till bords. När du är mätt av mindre, och maten du äter använder längre tid genom tarnen, ger det längre mätthet, och kaloriintaget kan reduceras med upp imot 1000 kcal. per dag. Vid reducerat kaloriintag kan det vara smart att ta en multivitamintablett, helst med någon grönsak och inte så mycket frukt, och minst en liter rent vatten daglig.
 • Tips:
  Frukt och grönsaker tas mycket lättare upp i kroppen när du dricker det som juice i stället för att ete dom hela, och då får du på samma gång ditt vätskebehov täckt.
 • Backterier:
  Det är viktig att välja riktig fiber för riktig ändamål. För dom funcktioner som är beskrevet åvan till, skall dom inte tas upp av kroppen men verka lokalt i mage och tarm, och då måste fibrarna vara av en typ som inte ”smälts”, med undtag av fiber nr.3, inulin, som ökar upptag av kalcium. De två andra fibrerna, physillium husk och guar gum skall inte endast hålla magen i ordning, dom skall även suga upp giftämnen som redan är kommet in i kroppen via luften du andast in, och från matsmältningen, och leda dom ut av kroppen med avföringen.

  Därför att fibret stimulerar till regelmässig avföring. Töms tarmen för avfallsämnen normalt en gång i dygnet. Det märker du fort på den ökade energien du får. Då unviker du faktisk å belasta imunsystemet ditt med gamla avföringsrester som ligger och ruttnar och ger rika möjligheter för ’elaka’ bakterier som kan fremja sjukdomsprosesser.

Lipidless är smaksnöytral för att du skall kunna ta den tillsamman med det du har för tilfället, f.eks. (rent) vatten, osockrat saft eller det du har att välja, om du inte föredrar gele’. Då låter du den stå i ca. 10 minuter till den stelnar.
Du kan även strö den på yoghurt, yoplait, dressing, gröt, och liknande, och du har ändrat vanlig mat till fungtionell mat. För opptimal vinst kan det vara gynsamt att tillpassa För att fastsätta individuell docering måste du först etablera ett ÖD-nivå (OD = Överdocering).

Du gör så här:

 • Ök doserna över recomanderade doser (läsa på förpackningen) över det antal dagar du känner dig konfortabel in till du märker magont, lös/hård mage eller en kombination av dom 3.
 • Start därefter med att reducera dosen in om dag 1.
  Om du märker obehag, vänta en dag innan du reducerar till nästa nivå. Återta procedyren till du märker att du kan ”ta”dosen utan obehag. Då får du optimal utbytt av produktet.

Lycka till!

Lipidless®

 • PS!
  Några nånger kan man komma till att föräta sig och man blir obehagligt mätt. Lipidless kan användas även då – för att bli av med obehaget. Lipidles ’förtynnar’ förstoppelse och ’förtycker’ diare’ vid att tarminnehållets konsistens reguleras.
  Det kan komma gott med vid högtider och vid andra speciella anledningar –när du kan motstå allt annat än frestelser.

Presseomtaler

Presseomtaler om Lipidless® - fibertilskott

Les hva pressen skriver om Lipidless.
pdf Hjemmet 7/2004
pdf Allers 48/2004

Har du ikke PDF? Last ned og installer her.
Adobe Reader

www.bioshop2.com - Epost: epost@bioshop2.com

Oralmat rågspiradroppar | Oralmat Acnokräm | Oralmat rågspray | Lipidless® fibertilskott | Godnattdroppar mot snarkning

Oralmat Oralmat Oralmat Oralmat Oralmat Oralmat