Oralmat
Svensk
Beveg musa over bildet
og zoom inn eske info
(Alle priser er inkl.mva,
toll og avgifter)

Buy now with PayPal

Oralmat Rugspray

Oralmat Sårhelingsspray

Oralmat Rugspray (20 ml)

Oralmat rugspray dreper bakteriene i det angrepne eller skadede hudområdet
og legger en bakteriesikker hinne over det, slik at det leges raskt uten fare for
arrdannelse og infeksjoner. Ingen kjente bivirkninger.

 

Dette blir Oralmat rugspray brukt mye mot:

(Klikk på terapivalg i listen til høyre)


Kombineres ofte med Oralmat Acnokrem

Hva har disse tilstandene til felles, bortsett fra plager?

Samme årsak: Mikroorganismer.

Fjerner du årsaken, forsvinner plagene. Det sier seg selv.

Oralmat rugspray (gluten er fjernet) får immunforsvaret til å utrydde snylterne, og med det, kilden til de ulike lidelsene. Vanskeligere er det ikke.

I Oralmat rugspray har du en dokumentert effektiv hud- og sårterapi som demper smerter og medfører at huden leges hurtig fra alle de mikrobebaserte hudtilstandene på listen.(inkl. bakterieinfiserte brannsår og sår generellt). (Det er bakteriebelastningen som bestemmer hvor fort et sår gror, og om det gror problemfritt).

Oralmat rugspray har vært på det internasjonale markedet i nesten 20 år. Det er ikke en eneste gang rapportert om kjente bivirninger typisk for legemidler, allergiske reaksjoner eller overfølsomhet.

Som forebyggende tiltak/etterterapi anbefaler vi

Rugspiredråpene styrker egenresistensen mot mikroorganismer i blodårenettverket som forsyner den behandlede huden med oksygen og næringsstoffer.

Bittskader hos dyr.

Såret sprayes 3 ganger daglig inntil helingsprosessen har kommet godt i gang, og såret gror raskt uten fare for arrdannelser og infeksjoner.

Etterbehandling med Oralmat Acnokrem anbefales -hvis det er behov for det.

Brannsår, 1., 2. og 3.grads forbrenninger - parallellterapi.

1: Dusj det forbrente området vått med Oralmat rugspray 3 ganger daglig inntil huden har begynt å danne nytt vev.
Når vevdannelsen har kommet så godt i gang at huden tåler berøring, kan du skifte til Oralmat Acnokrem.

2: Umiddelbart før eller etter dusjing med Oralmat rugspray, ta Oralmat Blå - rugspiredråper 3 ganger daglig for å styrke motstandskraften mot bakterier i blodårenettverket som forsyner sårområdet med oksygen og næringsstoffer nødvendig for å danne nytt vev/nye hudceller.

Diabetessår - parallellterapi.

Dusj sårområdet 3 ganger daglig med Oralmat rugspray for å unngå arrdannelser, infeksjoner og væsking. Unødiggjør bansjering og steriliserende tiltak, og kan behandles hjemme.

Ta 3 rugspiredråper av Oralmat Blå under tungen og la de ligge der i ca. 3 minutter før du svelger eller spytter ut. Dråpene skal tas minst et kvarter før eller etter måltider, og en gang (den viktigste) før leggetid, som det siste du gjør, f.eks. etter tannpuss. Da styrker du egenresistensen mot bakteriene i blodårenettverket som forsyner huden under såret med oksygen og næringsstoffer.

Eksem.

Barn: Dusj Oralmat rugspray direkte på eksemet 3 ganger daglig. Ta en rugspiredråpe av Oralmat Blå morgen og kveld mellom måltidene.

Voksne: Dusj Oralmat rugspray direkte på eksemet 3 ganger daglig. Ta 3 rugspiredråper av Oralmat Blå 3 ganger daglig mellom måltidene.
Når eksemet ikke lenger er synlig på huden, forsett dråpebehandlingen slik:

Ta 3 rugspiredråper av Oralmat Blå under tungen og la de ligge der i ca. 3 minutter før du svelger eller spytter ut. Dråpene skal tas minst et kvarter før eller etter måltider, og en gang (den viktigste) før leggetid, som det siste du gjør, f.eks. etter tannpuss. Da styrker du egenresistensen mot bakteriene i blodårenettverket som forsyner huden under eksemet med oksygen og næringsstoffer.

Avhengig av type eksem, bruk Oralmat spray eller Acnokream parallelt med rugspiredråpene. Forebygg nye utbrudd med Oralmat Blå etter at behandlingen er avsluttet, hvis det er behov for det.

Elveblest - parallellterapi.

1: Dusj huden med Oralmat rugspray 3 ganger daglig til kløen eller smerten gir seg og/eller utslettene er borte.

2: Umiddelbart før eller etter spraying, ta 3 rugspiredråper av Oralmat Blå under tungen i 3 minutter parallelt 3 ganger daglig i terapiperioden, og som etterterapi mot nye utbrudd, såkalt *aggresjon, hvis det er behov for det. (*Aggresjon, frem - det motsatte av regresjon, tilbake). Da styrker du egenresistensen mot bakteriene i blodårenettverket som forsyner huden under med oksygen og næringsstoffer.

Husk at dråpene alltid må få ligge i ro under tungen med munnen lukket i ca. 3 minutter før de svelges eller spyttes ut.

Flåttbitt- og Insektstikk.

Bruk Acnokrem eller Oralmat rugspray.
Hvis bittet er giftig kan Oralmat rugspray være bedre enn Oralmat Acnokrem.

Dersom bittet eller stikkel utløser en allergisk reaksjon, dusj Oralmat rugspray 3 ganger daglig på bitt/stikkstedet samtidig som du drypper 3 3 rugspiredråper av Oralmat Blå rett fra flasken under tungen 3 ganger daglig, og en gang etter tannpuss før leggetid.
La dråpene ligge i ro under tungen med munnen lukket i ca. 3 minutter før du svelger eller spyttes ut.

Terapien bør pågå inntil symptomene forsvinner.

Frostknuter, frostskader.

Åpne sår dusjet med Oralmat rugspray 3 ganger daglig holder såret fritt for bakterier, slik at det gror raskt, uten fare for arrdannelser og infeksjoner.

Rugspiredråper av Oralmat Blå kan brukes parallelt ved større frostknuter, når det er behov for å øke egenresistensen mot bakterier i blodårenettverket som forsyner det nedkjølte hudområdet til sprukket hud og åpne sår med oksygen og næringsstoffer. (se Oralmat Blå).

Gnagsår.

Dusj såret vått med Oralmat rugspray 3 ganger daglig inntil helingsprosessen har kommet godt i gang, evt. bruk Oralmat Acnokrem.

Ervervet hemofili (blødere).

Dusj Oralmatpray blødningsstedet (hvor blodet kommer ut) med Oralmat rugspray til blødningen stanser. Brukes etter behov.

Helvetesild.

Dusj huden med Oralmat spray 3 ganger daglig til smertene og utslettet har gått tilbake (i regresjon) og utslettene er borte.

Regresjonen opprettholdes ved å ta rugspiredråper av Oralmat Blå under tungen 3 ganger daglig mellom måltidene, og en gang etter tannpuss før leggetid som et forebyggende tiltak mot nye utbrudd. Da styrker du egenresistensen mot bakterier i blodårenettverket som forsyner huden under men oksygen og næringsstoffer.

Husk at dråpene alltid må få ligge i ro under tungen med munnen lukket i ca. 3 minutter før de svelges eller spyttes ut.

Hudinfeksjoner.

En av komplikasjonene ved eksem er at huden kan bli infisert. Et eksem er som en åpen dør for bakterier som prøver å trenge seg inn i blodbanen via huden.

For å unngå infeksjoner ved eksem, åpne sår og lignende indikasjoner, dusj huden 3 ganger daglig med Oralmat rugspray. Det tar knekken på bakteriene og legger en bakteriesikker hinne over det dusjede hudområdet, slik at indikasjonen leges raskt uten fare for arrdannelser og infeksjoner.

Ved dyptgående hudinfeksjoner anbefales rugspiredråper av Oralmat Blå som parallellterapi. Det styrker egenresistensen mot bakterier i blodårenettverket som forsyner huden under tilstanden med oksygen og næringsstoffer.

NB! Legg merke til at plager som allergi, forkjølelse og influensa avtar eller uteblir helt når du står på Oralmat Blå!

Hudsopp.
(pigmentflekker på ’hårete’ hud)

Dusj angrepne hudområder dekket med hår 3 ganger daglig til hudsoppene (hvite flekker) har forsvunnet. Dra fingene gjennom håret for å bedre virkestoffenes kontakt med huden under. Hudsopp oppdages lettest når huden er solbrun.

På bar hud tar Oralmat Acnokrem knekken på soppen, og de skjemmende flekkene forsvinner like raskt som når Oralmat rugspray brukes mot ’hårete’ hud.

Klorskader hos dyr.

Barber evt. bort pels før du dusjer det skadede hudområdet 3 ganger daglig med Oralmat rugspray. Terapien forebygger kløe og forhindrer slikking og krafsing(kløing) som kan forsinke helingsprosessen, slik at såret eller sårene gror raskt uten fare for arrdannelse og infeksjoner.

Ved omfattende bitt- og kloreskader kan det være nødvendig å bedre motstandsdyktigheten mot bakterier i blodårenettverket som forsyner vev og hud under skadene med oksygen og næringsstoffer.

Da drypper du 4 dråper rugspiredråper av Oralmat Blå inn i en sprøyte, og fjerner nålspissen, før du presser dråpene ut under tungen på dyret. Behandlingen bør foregå parallelt med dusjing med Oralmat rugspray inntil dyret er utenfor infeksjonsfare.

Kuttskader.

Kuttskader kan oppstå når vi skjærer oss på skarpe gjenstander som glass og kniver, og medfører ofte at vi blør mye.
Dusj Oralmat rugspray over hele såret. Når blødningen har stanset, trekk ut evt. fremmedlegemer med pinsett og vask forsiktig vekk blodet med kokt vann med en klut kokt i vannet (-så den er fri for bakterier).

Hvis det begynner å blø igjen, dusj Oralmat rugspray direkte på blødningskilden i såret inntil blødningen stanser.

Forsett sprayingen 3 ganger daglig inntil kuttskadene har grodd nok til at det greier seg selv uten pleie. Unødiggjør plaster og bandasje, hindrer infeksjoner og arrdannelser.

Ved alvorlige kuttskader med mye blodtap, ta rugspiredråper av Oralmat Blå parallelt for å bedre egenresistensen mot bakterier i blodårenettverket som forsyner huden under sårområdet med oksygen og næringsstoffer.

Leggsår hos diabetikere.

Dusj sårområdet 3 ganger daglig med Oralmat rugspray for å unngå arrdannelser, infeksjoner og væsking.

Unødiggjør bansjering og steriliserende tiltak, og kan behandles hjemme.

Tar du rugspiredråper av Oralmat Blå, styrker du egenresistensen mot bakterier i blodårenettverket som forsyner huden under såret med oksygen og næringsstoffer.

Løpeskader hos dyr og mennesker.

Dusj skaden(e) 3 ganger daglig med Oralmat rugspray hvis du vil unngå vevsforandringer, betennelser og infeksjoner.

Bruk evt. rugspiredråper av Oralmat Blå for å styrke resistensen mot bakterier i blodårenettverket som forsyner huden under skaden(e) med oksygen og næringsstoffer, til hevelsen og smertene går tilbake (i regresjon).

Operasjonsssår.

Dusj såret 3 ganger daglig med Oralmat rugspray for å unngå at det sprekker og åpner seg igjen.

Rugterapien dreper bakteriene og legger en bakteriesikker hinne over det som beskytter mot arrdannelse og infeksjoner.

Ta samtidig 3 rugspiredråper av Oralmat Blå i tre minutter under tungen, 3 ganger daglig mellom måltiden, og en gang (den viktigste) før leggetid etter tannpuss. Det styrker egenresistensen mot bakterier i blodårenettverket som forsyner området med oksygen og næringsstoffer.

Piercing- og tatoveringssår.

Piercing- og tatoveringssår som dusjes 3 ganger daglig med Oralmat rugspray, gror raskt uten fare for infeksjoner og arrdannelse.

Unødiggjør bandasjering og steriliserende tiltak.

1 - 3 rugspiredråper under tungen i 3 minutter 2 - 3 ganger daglig mellom måltidene, og en gang før leggetid, styrker egenresistensen mot bakterier i blodårenettverket som forsyner huden under såret med oksygen og næringsstoffer.

Psoriasis- parallellterapi.

Dusj Oralmat rugspray på psoriasisen 3 ganger daglig. Drypp 3 rugspiredråper av Oralmat Blå under tungen umiddelbart før eller etter spraying.

Parallellterapien nøytraliserer frigjøring av inflammatoriske cytokiner og demper autoimmunreaksjonen tilsterekkelig til at celledeling og dannelse av nye hudceller sakkes ned til det normale, slik at kun et hudlag, dvs. normal hud, dannes.

Når tilsiget av inflammatoriske (betente) cytokiner opphører, opphører også sykdomsprosessen og psoriasisen går i regresjon(går tilbake).
Vedlikehold symptomfrihet med Rugspiredråper av Oralmat Blå 3 ganger daglig, som forebyggende behandling mot oppblussing (aggresjon). De tas mellom måltider og en gang før leggetid. Da styrker du egenresistensen mot bakterier i blodårenettverket som forsyner huden under psoriasisen med oksygen og næringsstoffer.

Vannkopper.

Dusj huden 3 ganger daglig med Oralmat rugspray inntil kløen forsvinner. Sprayingen forhindrer at det går bakterier i sprukne blemmer, som ellers kan utløse brennkopper.

Rugspiredråper av Oralmat Blå 3 ganger daglig forebygger virusdvale, som kan medføre helvetesild seinere i livet.

Produktinformasjon

Hvorfor Oralmat sårhelingsspray?

Åpne sår i skaded hud blir straks angrepet av bakterier som søker å trenge inn i blodet via vevet. I de fleste tilfellene gjør immunforsvaret kort prosess på mikrobene, som når sår ”væsker” og det kommer ut materie, fullt av døde mikrobeceller og egne celler, de såkalte lymfocyttene - også kalt T-celler. Alvorlige sår, som ulike grader av forbrenninger, krever ofte så omfattende vevdannelse av ny hud at bakteriene har tid nok til å etablere seg. Da forsinkes helingsprosessen, infeksjoner (verk) kan oppstå og etterlate seg komplikasjoner og arr.

Slik virker det:

Oralmatspray inneholder virkestoffer fra rug og er fremstilt som spray for å kunne dusje sår og hudtilstander ømfintlige mot berøring og infeksjonsfare, som diabetessår, forbrenninger, helvetesild, operasjonssår, piercingsår, tatoveringssår, o.l. Mange har også rapportert om gode resultater i behandling av psoriasis, ulike typer og grader av eksem og andre hudlesjoner. Terapien utrydder bakterier, steriliserer og legger bakteriesikre hinner over sår og lesjoner. Det beskytter mot nye mikrobeangrep, og ny hud dannes raskt uten fare for infeksjoner (verk) og arrdannelse.


Oralmat Sårhelingsspray
Innhold: 20 ml.

  • Åpne sår gror raskt uten tegn til infeksjoner og arrdannelser.
  • Allergiske utslett som eksem, m.m., samt opphovne og oppskrapte hudpartier, sår, brannskader (1. 2. og 3.grads forbrenninger) helvetesild, osv. leges hygienisk og effektivt.
  • Virker like godt på alle slags sår, inkludert bittskader hos hunder og katter samt løpsskader hos hester.
  • Stanser blødning og væsking fra liggesår hos senge-liggende pasienter.
  • Unødiggjør steriliserende tiltak og bandasjering.
  • Kortere restitusjonstid etter operasjoner, kortere eller ingen sykehusopphold. Du tåler mer og huden din er ikke lenger så utsatt for indre og ytre påvirkninger.

Virkestoffene i rug

Virkestoffene i rug.

Fotosyntese omdanner råmaterialene rugspirene har trukket opp av jorden til komplekse former for essensielle fettsyrer, karbohydrater og proteiner, vitaminer og mineraler.

Fettsyrene modulerer (forsterker) funksjonene til infeksjonsforsvarets lymfocytter ved å styrke celledelingen og utskillelsen av lymfokinaktive fagocytter som tilintetgjør bakterieceller.

Hvis T-lymfocyttene kunne utskille riktige lymfokiner - ville vi vært i stand til å endre sykdomsprosesser og forhindre at sykdommer oppsto. Fettsyrene i rug behandler med andre ord de grunnleggende årsakene, ikke bare symptomene.

Lymfokiner er substanser som dannes av T-lymfocytter. De stimulerer eller hemmer forskjellige funksjoner i infeksjonsforsvaret, som å ta opp og bryte ned bakterier, såkalt fagocytose.

Vitaminene B6, C og pantotensyre(B5) virker som histaminhemmere. Histamin er et vevshormon som utskilles fra mastcellene ved allergiske reaksjoner. De forsterker den allergiske reaksjonen og smertene. Naturlig antihistamin i et aktivert rugspireuttrekk som Oralmat Blå (Blue Label) -hemmer histamineffekten. Det får kroppen til å utskille mindre histamin, og du demper smertene, varigheten og styrken på utbruddet - som f.eks. rennende nese og øyne.

Aminosyrene (proteinene) arginin og lysin samarbeider med glutamin og stimulerer hjernen til å frigi veksthormoner. Det stimulerer immunsystemet til å produsere lymfocytter.
Via celledeling danner lymfocyttene mange nyttige varianter av seg selv. Noen blir budbringere som styrer kommunikasjonen mellom de ulike cellene, andre blir fagocytter som bryter ned smittestoffer, atter andre blir makrofager, hukommelsesceller, osv.

De virker som et orkester som er avhengig av hverandre for å kunne fungere som et immunforsvar. Settes en cellefunksjon ut av spill, endrer det hele immunstrukturen og derav immunfunksjonene.

Eksempel: Når bakterier trenger inn i blodet, må de passere makrofagene, som registrerer den fiendlige cellen.

Makrofagene er åtselsceller. De aktiverer lymfocyttene til å danne infeksjonsforsvar til å gjøre kort prosess på inntrengerne, som deretter makrofagene fortærer.

Negativ tankevirksomhet og engstelse fra pustevansker infeksjoner,m.m. frigjør stresshormoner som gjør makrofagene sløve og ute av stand til å aktivere lymfocyttene. Dermed mangler du de eneste cellene i kroppen som evner å skille egne celler fra bakterieceller.

Resultat: Immunforsvaret angriper like gjerne seg selv(egne celler). Det gir næring til overfølsomhet, allergi og autoimmunsykdommer, i den rekkefølgen.

Bare fordi engstelse og stress satte en enkelt celle i infeksjonsforsvaret ut av spill.

Korttids- og langtidsvirkningene av rugspiredråpene er forankret i deres evne til å stimulere kroppen til å helbrede seg selv via en normalisering av egne ressurser som blod, celler, kar og organer.

Den patenterte uttrekksmetoden muliggjør et aktivert uttrekk av rugspirenes virkestoff på en skånsom måte som bevarer biologisk renhet og struktur. Det ivaretar synergieffekten fra virkestoffene samlet, noe som gir en langt kraftige virkning enn virkningen fra hver enkelt forbindelse.

Oralmat Blå er et aktivert uttrekk av rugspirer, sammensatt av rugets naturlige oppbygging: Adaptogene fytoøstrogener, betaglukaner, koenzym Q10, daidzein, enzymer, essensielle fettsyrer, fytosteroler, genistein, lignaner, proteiner, vitaminer og mineraler.

www.bioshop2.com - Epost: epost@bioshop2.com

Oralmat Rugspiredråper | Oralmat Acnokrem | Oralmat Rugspray | Lipidless® fibertilskudd | Godnatt dråper mot snorking .. ..

Oralmat Oralmat Oralmat Oralmat Oralmat Oralmat Oralmat