Oralmat
Svensk
Beveg musa over bildet
og zoom inn eske info
(Alle priser er inkl.mva,
toll og avgifter)

Buy now with PayPal

Lipidless® fibertilskudd

Lipidless® fibertilskudd

Lipidless fibertilskudd (250 g)

Lipidless er et multifibertilskudd med en rekke ulike
funksjoner for optimal avbelastning av immun- og
fordøyelsessystemet. Ingen kjente bivirkninger.

 

 • Senker høy GI til lav GI i næringsmidler.
 • Forlenger metthetsfølelsen.
 • Stabiliserer blodsukkernivået.
 • Absorberer giftstoffer fra næringsmidler, legemidler og miljøet, og fører de ut av kroppen med avføringen.
 • Normaliserer kolesterolnivået.
 • Reduserer triglyserider i blodet til et uskadelig nivå.
 • Øker opptaket av kalsium og andre viktige mineraler.
 • Gir problemfri og regelmessig avføring.
 • Løser og forebyggger forstoppelse og diare.
 • Motvirker dannelse av hemoroider og beslektede problemer.
 • Forhindrer dannelse av gallesteiner.
 • Senker ugunstig bakterienivå og stryker immunforsvaret.
 • Dekker kroppens fiberbehov.
 • Er smaksnøytral, det smakker det du blander det med.
 • Kroppens feiekost! Holder tarmen ren og fri for avføringsrester og smittestoffer.

Studier

Kliniske studier

Lipidless har blitt testet i randomiserende, placebokontrollerte pilotstudier som følger:

1): Lipidless® som alternativ til kolesterolsenkende diett:
Formål: Å evaluere effektiviteten og sikkerheten av fiberproduktet Lipidless® som kolesterolsenkende middel på blodlipider hos pasienter med forhøyet kolesterol som et alternativ til en kolesterolsenkende diet.

2): Lipidless® som supplement til diett:
Formål: Å evaluere effektiviteten og sikkerheten av fiberproduktet Lipidless® som kolesterolsenkende middel på blodlipider hos pasienter med forhøyet kolesterol som et supplement til diett.

3): Lipidless® som supplement til diett med statiner:
Formål: Å evaluere effektiviteten og sikkerheten av fiberproduktet Lipidless® som kolesterolsenkende middel på blodlipider hos pasienter med forhøyet kolesterol som et supplement til diett med statiner.

Studiene prioriterte senkning av totalkolesterol og LDL-kolesterolet, ingen andre observasjoner. Studien ble utført på Forskningsparken i Oslo i 2003.

Spørsmål & svar

Hvordan senker Lipidless® LDL-kolesterolet?

Lipidless er fremstilt av inulin og planteekstrakter fra physillium husk og guar gum. De tas ikke opp av kroppen, men virker lokalt i magen og tarmene. Virkestoffene øker utskillelsen av gallesyre i tarmkanalen. For å kompensere for det som skilles ut, produserer kroppen ny gallesyre ved å ta kolesterol fra blodet.
Dermed synker kolesterolkonsentrasjonen.
Lettere gastrointestinalt ubehag i begynnelsen kan unngås helt eller delvis ved å begynne forsiktig i uke 1 før man øker til full dose i uke 2 eller 3. Preparatet er ellers uten kjente bivirkninger.


Hva er poenget med å senke kolesterolet, når kroppen selv produserer kolesterol?

Poenget er omdiskutert. Legevitenskapen har delt kolesterol opp i 2 klasser, som det gode (HDL) kolesterolet, og som det dårlige (LDL) kolesterolet.Selv har vi alltid ment at kroppen, som kolesterol-produsent, selv regulerer kolesterolnivået.
Det er imidlertid godt kjent at også kostfiber regulerer kolesterolnivået. Derfor har vi laget disse studiene for å vise at fibrene i Lipidless i så måte ikke er noe unntak. Lipidless er imidlertid mye mer enn en kolesterolsenker, noe jeg håper brukerne vil verdsette, og heller overlate kolesterolet til kroppen, og kutte ned på bruken av statiner!


Legg forøvrig merke til at den laveste senkingen kom i kombinasjon med nettopp statiner.

Statiner øker nemlig ikke HDL. Dermed blir totalkolesterol-tallet lavere. Vær også oppmerksom på at statiner hemmer produksjonen av koenzym Q10, som hemmer frie radikaler, dvs. harskning, som nettopp LDL-kolesterol er et avfallsstoff av!


Bruker du statiner?

Har legen din fortalt deg at statiner kun senker det dårlige LDL-kolesterolet i arteriene dine, ikke i venene, de som vi har flest av, og de som er tynnest?
Man tar statiner blant annet for å unngå blodpropp.
Siden vener er både trangere og mer tallrike, er sjansen for blodpropp langt høyere i venene enn i arteriene. Allikevel virker statinene kun i arteriene, ikke i venene, slik Lipidless og andre kostfibre gjør.

1) Lipidless® som alternativ til kolesterolsenkende diett

Formål: Å evaluere effektiviteten og sikkerheten av det kolesterolsenkende fiberproduktet Lipidless®
på blodlipider hos pasienter med forhøyet kolesterol som et alternativ til en kolesterolsenkende diet.

Studieleder: Sentralsykehuset i Telemark, v/klinisk ernæringsfysiolog Åse Hagen.

Design: Prospektiv, dobbelt blind, randomisert placebokontrollert, parallell fase III studie.

Metode: 30 pasienter med totalkolesterol >6 mmol/l ble delt inn i 2 grupper à 15 personer som ble behandlet
med henholdsvis Lipidless® og placebo 2 ganger daglig i 4 uker.
Blodlipider ble målt ved inklusjon og etter 4 uker.

Resultat: 7 pasienter ble av forskjellige årsaker utelukket, dvs kun 23 pasienter ble evaluert. Etter 4 ukers behandling var det statistisk signifikante fall i total-kolesterol (median 14%, p<0,01) og LDL-kolesterol (18%, p<0,01) i Lipidless-gruppen, og ingen endringer hos de 11 pasientene i kontrollgruppen. Det var ingen statistisk signifikante endringer i HDL-kolesterol eller triglyserider i noen av gruppene etter 4 ukers forløp. 4 av 13 pasienter som ble behandlet med Lipidless® rapporterte om ”løs” avføring, sammenlignet med ingen pasienter i kontrollgruppen. (p=0,2). Ingen pasienter falt fra på grunn av uønskede bivirkninger.

Konklusjon: Denne fase III studien demonstrerte at et inntak på 2 ganger daglig 1 ss à 5 g-doser Lipidless til pasienter med moderat forhøyet kolesterol reduserte totalkolesterol og LDL-kolesterol med henholdsvis 14% og17%.

2) Lipidless® som supplement til diett

Formål: Å evaluere effektiviteten og sikkerheten av det kolesterolsenkende fiberproduktet Lipidless® på blodlipider hos pasienter med forhøyet kolesterol som et supplement til diett.
Av Dr. Richard Roger Albrecht og Dr. Ragnar Rasmussen, Forskningsparken, Oslo

Design: Prospektiv, dobbelt blind, randomisert placebokontrollert, parallell fase III studie.

Metode: 25 pasienter med totalkolesterol >7 mmol/l og triglyserider <5 mmol/l ble behandlet med Lipidless® eller placebo 3 ganger daglig i 8 uker. Blodlipider ble målt ved inklusjon og etter 4 og 8 uker.

Resultat: 4 pasienter ble utelukket på grunn av dårlig overensstemmelse, hvilket betyr at 21 pasienter ble evaluert. Etter 4 ukers behandling var det statistisk signifikante fall i totalkolesterol (median 15%, p<0,01) og LDL- kolesterol 18% - p<0,01). Ingen ytterligere signifikante endringer ble observert mellom 4 og 8 ukers behandling.
Dermed synes effekten av Lipidless® med en dosering på 3 ss(15 g) per dag som supplement til diett å stabilisere seg etter 4 ukers behandling. Det forelå ingen statistisk signifikante endringer i HDL-kolesterol eller triglyserider i noen av gruppene gjennom hele studieperioden. Omtrent halvparten av pasientene i Lipidless® -gruppen opplevde milde gastrointestinale bivirkninger, hvorav to av pasientene rapporterte bivirkninger som årsak til å avvike studieprotokollen.

Konklusjon: Denne fase III studien demonstrerte at Lipidless® som supplement til diett signifikant reduserte totalkolesterol og LDL-kolesterol med henholdsvis 15% og 18% etter bare 4 ukers behandling hos pasienter med forhøyet kolesterol.

3) Lipidless® som supplement til diett med statiner

Formål: Å evaluere effektiviteten og sikkerheten av det kolesterolsenkende fiberproduktet Lipidless® på blodlipider hos pasienter med forhøyet kolesterol som et supplement til diett med statiner.
Av Dr. Jørgen Bech Laursen, Ph.D., Dr. A.B. Juul og Dr. H. Orkild, Forskningsparken, Oslo

Design: Prospektiv, åpen fase II studie.

Metode: 22 pasienter på fase I diett og med totalkolesterol >7 mmol/l ble behandlet med Lipidless® i 8 uker. Blodlipider ble målt etter henholdsvis 4 og 8 uker.

Resultat: Etter 4 ukers behandling var det statistisk signifikante fall i totalkolesterol (median 10,8%, p<0,01)og LDL-kolesterol (11,4%, p<0,01), men ingen endring etter ytterligere 4 ukers forløp (p>0,05). Effekten av Lipidless® inntatt i 3 doser(15 g) per dag synes følgelig å stabilisere seg etter 4 ukers behandling. Det var ingen statistisk signifikante endringer i HDL-kolesterol eller triglyserider etter hverken 4 eller 8 ukers behandling (p>0,05).50 prosent av perioden hvor pasienterne ble behandlet bare med statiner, opplevde kun en ubetydelig større reduksjon i totalkolesterol og LDL-kolesterol-nivåer sammenlignet med perioden hvor Lipidless® var intergrert. Det var kun få gastrointestinale forstyrrelser helt i begynnelsen av Lipidless-perioden mens bivirkninger av statinene ikke ble prioritert observert.

Konklusjon: Denne åpne fase II studie demonstrerte at Lipidless® signifikant reduserte totalkolesterol og LDL-kolesterol hos pasienter med forhøyet kolesterol stabilisert på en trin 1 diett med mer enn 10% etter 4 ukers behandling, men ingen ytterligere reduksjon etter 8 ukers behandling.

Produktinformasjon

Lipidless er kroppens feiekost.

Den suger opp giftstoffer fra det du svelger. I Lipidless har vi ivaretatt feiekostfunksjonen ved å lage den som et granulat - grovkornet pulver som effektivt binder til seg mat- og avføringsrester, skiller de ut av kroppen, og holder tarmen ren og fri for biologisk avfall som kan gi grobunn for smittestoffer.
Ved å avlaste immunsystemet, styrkes forsvarsfunksjonene, noe som er spesielt viktig hvis du er plaget av sykdom eller har svekket immunfunksjon.
Både styrke og svakhet i et immunsystem sender ut kjemiske signaler opportunistiske mikrober 'oppfatter' og reagerer på. En sterk biologisk signatur holder mikrober og andre fremmedceller ute av kroppen.

Motsatt vil en svak eller svekket biologisk signatur signalisere en organisme som "står lagelig til for hugg" - og la seg invadere av antigen – stammer fra mikroorganismer, partikler fra vann og luft, samt celler fra planter (som pollen)-og andre dyrearter, som kommer inn i kroppen etter at mikrobene har stukket hull på slimhinnene.

Du får flere bruksområder i en og samme løsning, som best kan oppsummeres slik:

 • Du får en effektiv GI-senker, som omdanner næringsmidler med høy GI til lav GI, slik at du slipper å endre kostholdet for å gå ned i vekt og holde deg slank og sunn.
 • Forlenger metthetsfølelsen og regulerer hard/løs mage for problemfri fordøyelse.
 • Absorberer giftstoffer fra innåndingsluften og maten, og fører de ut av kroppen med den reglmessige avføringen Lipidless utløser minst en gang per døgn. Det kan være gunstig å kvitte seg med avfallsstoffene og ikke la de ligge å "gjære" i tarmen og tiltrekke seg betennelsesbakterier.
 • Normaliserer kolesterolnivået (via avbalansering i forholdet LDL/HDL-kolesterolet).
 • Reduserer triglyserider i blodet til et uskadelig nivå.
 • Øker opptaket av kalsium og andre viktige mineraler fra kostholdet og kosttilskudd med ca. 58 prosent til ca. 72 prosent utnyttelsesgrad. (mot 10 – 14% som er vanlig. Resten skilles ut pga billig kalsiumforbindelser vanligvis anvendt i mat og tilskudd, som har dårlig opptaksbarhet – biologisk tilgjengelighet).
 • Du får en velfungerende fordøyelsesfunksjon, som verken produserer hemoroider eller beslektede tilstander.
 • For å maksimere avlastning på immunsystemet, har Lipidless tre fibertyper som utøver hver sin funksjon som styrker hverandre i et innbyrdes samspill. Det forsterker virkningen og bruksområdet, samtidig som fiberkombinasjonen utløser biokjemiske prosesser kroppen selv nyttiggjør i en rekke ulike prosesser - f.eks. ved å bruke gallesyren til å senke harskt LDL - kolesterol, oppnår du samtidig å få skiftet ut gallen, slik at gallestein ikke dannes.

Å motvirke hard mage/forstoppelse er en annen nyttig funksjon.

Resultatet er en kombinasjon av physillium husk, guar gum og inulin i en sammensetning velkjent for sin svært gunstige effekt på blodets kolesterol, på blodsukkeret og på selve tarmfunksjonen.
Styrking av immunforsvaret er todelt, på den ene siden å unngå det som belaster kroppen, og på den annen side å tilføre det som styrker, se Oralmat Rugspiredråper. For eksempel inneholder sigaretter og tobakk radioaktive stoffer, i tillegg til sukker. 30 sigaretter om dagen tilsvarer en strålingsdose på 100 røntgen fotograferinger av brystet.

Ut over dette er listen lang over matvarer og giftstoffer som enten belaster kroppen eller bringer den i ubalanse, og som med fordel kan reduseres eller unngås. For eksempel sukker, alkohol, kaffe, tilsettingsstoffer, raffinert mat, kunstige farge- og søtstoffer, kjøtt, melkeprodukter, "junk-food" m.m.
Radioaktive stoffer, tungmetaller og miljøgifter konsentreres etter hvert som de beveger seg gjennom næringskjeden.

Når dyr spiser planter, lagres stoffene særlig i fett og i konsentrert form. Plantekost som korn, bønner, frukt og grønnsaker har lave radioaktive verdier, men er langt høyere i kjøtt, fisk og melk. Å bli vegetarianer eller spise lavt i næringskjeden kan gi beskyttelse mot radioaktivitet, men ikke mot forurensning plantenes fotosyntese tar opp fra eksos og andre forurensningskilder.

Siden århundreskiftet har det generelle kostholdet redusert fiberinnholdet med ca. 80 prosent. Fiber sikrer god tarmflora, motvirker forstoppelse og skaper bevegelighet i tarmen.

Den terapeutiske virkningen fra fiber i moderne matvarer er imidlertid liten, dog noe større i økokologisk dyrket og usprøytede frukt- og grønnsaker som spises som råkost, men næringsinnholdet er avhengig av jordmonnet de er dyrket i, som ofte er forurenset og næringsfattig.

De kjemiske stoffene i fiber binder seg med giftstoffer i kroppen, forandrer dem til mindre giftige stoffer og utskiller dem.
Det er dette prinsippet vi har videreutviklet i Lipidless.
Å få i seg nok fiber er et viktig bidrag til individuell helsepleie. Vær sikker på at du inntar en riktig fibersammensetning, og ikke lar økonomien styre alt, det kan i så fall koste deg dyrt.

Her er noen tilstander du kan risikere å utvikle hvis du har en slapp holdning til realitetene:

 • Pankreatitt:
  Ca. 95 prosent av triglyseridene inntas med maten. Høye nivåer kan føre til pankreatitt, en betennelse i bukspyttkjertelen som kan føre til diabetes, sviktende næringsopptak og ditto næringsunderskudd, med relaterte komplikasjoner.
 • Blodpropp/slag:
  Forhøyet nivå av harsknet LDL-kolesterol kan føre til blodpropper i arterier og vener. Underliggende mekanismer som homocystein (HCY) fremskynder prosessen, og kan føre til at man utvikler alvorlige lidelser som hjerte- og karsykdommer. Åreforkalkning fører til stive og skjøre arterier og vener. Særlig utsatt er de hårtynne kapillærene i hjernen, som lett kan sprekke og utløse alt fra 'drypp' til massiv hjerneblødning, skjønt blodårer ellers i kroppen er også utsatt hvis HCY-nivået er for høyt.
 • NB! Hvis HCY nivået ditt, som du måler med kolesterolet via blodprøve, er for høyt, bør du senke det før du senker LDL og forkalkningen i åreveggene. Hvis ikke, risikerer du at blodårene sprekker før du får tilbake smidigheten. (Hva som er for høyt er det uenighet om, men det ligger i området 12 - 15).
 • Gallestein:
  Gallestein kan danne pankreatitt (se punkt 1 ovenfor). Gallesteiner fjernes med et enkelt inngrep, men i operasjonen kan også galleblæren gå tapt. Det kan få etter-komplikasjoner for fordeling av gallesyre dit den trengs i riktige mengder. Uten galleblæren, 'flyter gallen rundt i kroppen uten mål og mening’. Gallesyre er viktig for spalting og opptak av fett til cellene, og tap av galleblæren kan som følge av utilstrekkelig fordeling av gallesyre føre til næringsunderskudd - ugunstig bakterievekst og komplikasjoner i fordøyelsessystemet.
 • Osteoporose:
  Et effektivt kalsiumopptak kan forebygge beinskjørhet/osteoporose. Kalsium regulerer dessuten blodtrykket. For lavt opptak er assosiert med høyt blodtrykk. Gode kalsiumverdier kan forebygge tykktarmkreft, en av våre vanligste kreftformer, ved å binde fett og gallesyrer, og ved å forhindre unormal cellevekst i tarmene, som ellers kan utvikle seg til kreftceller. Den vanligste kalsiumforbindelsen vi bruker her hjemme, er kalsium karbonat. Den er billig, men tas dårlig opp av kroppen, kun 12 - 15 prosent. Resten, altså opp til 85 prosent, skilles ut. Lipidless kan bedre opptaket betydelig, slik at kun en snau tredjedel skilles ut, mens resten, over 70 prosent nyttiggjøres av kroppen.
 • Hemoroider:
  Hemoroider gir kløe, smerter og blødninger i anus. En mer alvorlig tilstand er inkarserert hemoroide - dvs. hemoroide med blodpropp og nekrose i vevet.
  Det gir store smerter, først og fremst i forbindelse med avføring. Lipidless regulerer fordøyelsen og tarminnholdets konsistens, slik at bl a tilstander som forstoppelse (og diaré) ikke oppstår. Et velfungerende fordøyelsessystem produserer ikke hemoroider.
 • Svingende blodsukkernivå:
  Svingende blodsukkernivå påvirker humøret og appetitten. Stabilt blodsukker regulerer insulinbehovet og holder "energiforbrenningsbryteren" på og "fettlagringsbryteren" av.

Et velregulert insulinnivå forhindrer dessuten at det bygger seg opp amyloidplakk i hjernen, som ellers kan svekke den mentale årvåkenheten og fremme glemsomhet.

Lipidless stabiliserer blodsukkernivået og derfor insulinutskillelsen,og derav insulinnivået, fordi GI i matvarer etter inntak synker.
Det innbærer at du kan handle inn matvarer slik du er vant til, uten tanke på GI, idet mat med høy og middels GI, blir mat med lav GI etter inntak, vel og merke hvis du drikker et glass vann med Lipidless utrørt i, 15 - 20 minutter før måltidene. Det er som kjent både gunstig for diabetikere, og alle som trenger å senke vekten eller bare stabilisere seg på sin normalvekt.

 • Overvekt:
  Drikker du et glass vann/farris tilsatt en spiseskje Lipidless 15 - 20 minutter før måltidene, er du ikke så sulten når du setter deg til bords. Når du blir mett av mindre, og maten du spiser bruker lengre tid gjennom tarmen, gir det lengre metthet, og kaloriinntaket kan reduseres med opp til 1000 kcal. per dag. Ved nedsatt kaloriinntak kan det være lurt å ta en multivitamintablett, helst med litt grønnsaker og ikke så mye frukt, samt minst en liter rent vann daglig.
 • Tips:
  Frukt og grønnsaker tas mye lettere opp av kroppen når du drikker det som juice i stedet for å spise de hele, og da får du samtidig dekket væskebehovet.
 • Bakterier:
  Det er viktig å velge riktig fiber for riktig formål. For de funksjonene som er beskrevet ovenfor, skal de ikke tas opp av kroppen men virke lokalt i mage og tarm,og da må fibrene være av den ufordøyelige typen, med unntak av fiber no. 3, inulin, som øker opptaket av kalsium. De to andre fibrene, physillium husk og guar gum skal ikke bare holde magen i orden, de skal også suge opp giftstoffer som allerede er kommet inn i kroppen din via luften du puster inn, og fra fordøyelsen, og føre de ut av kroppen med avføringen.

  Fordi fibret stimulerer til regelmessig avføring, tømmes tarmen for avfallsstoffer normalt en gang i døgnet. Det merker du fort på den økte energien du får. Da unngår du nemlig å belaste immunsystemet ditt med gamle avføringsrester som ligger og råtner og skaper grobunn for 'slemme' bakterier som kan fremme sykdomsprosesser.

Lipidless er smaksnøytral for at du skal kunne ta den med det du har for hånden, f.eks. (rent) vann, usukkeret saft eller hva du måtte velge, med mindre du foretrekker gelé. Da lar du den stå i ca. 10 minutter til den stivner.
Du kan også strø den på yoghurt, yoplait, dressing, grøt, og lignende, og du har endret vanlig mat til funksjonell mat. For optimalt utbytte kan det være gunstig å tilpasse dosene individuelt.
For å fastsette individuell dosering må du først etablere et OD-nivå (OD = Overdosering).

Slik gjør du:

 • Øk dosene over anbefalte doser (se på pakningen) over antall dager du føler deg komfortabel inntil du merker enten mageknip, løs/hard mage eller en kombinasjon av de 3.
 • Start deretter med å redusere dosen i løpet av dag 1.
  Vent en dag og test dosen fra dag 1.

  Hvis du merker ubehag, vent en dag før du reduserer til neste nivå. Gjenta prosedyren til du merker at du kan "ta" dosen uten ubehag. Da får du optimalt utbytte av produktet.

Lykke til!

Lipidless®

 • PS!
  Enkelte ganger kan man komme til å forspise seg og bli ubehagelig mett. Lipidless kan brukes da også - for å bli kvitt ubehaget. Lipidless 'fortynner' forstoppelse og 'fortykker' diaré ved å regulere tarminnholdets konsistens.
  Det kan komme godt med i høytider og ved andre spesielle anledninger -når du kan motstå alt unntatt fristelser.

Presseomtaler

Presse Omtaler om Lipidless® - fibertilskudd

Les hva pressen skriver om Lipidless.
pdf Hjemmet 7/2004
pdf Allers 48/2004

Har du ikke PDF? Last ned og installer her.
Adobe Reader

www.bioshop2.com - Epost: epost@bioshop2.com

Oralmat Rugspiredråper | Oralmat Acnokrem | Oralmat Rugspray | Lipidless® fibertilskudd | Godnatt dråper mot snorking .. ..

Oralmat Oralmat Oralmat Oralmat Oralmat Oralmat Oralmat