Oralmat
Svensk
Beveg musa over bildet
og zoom inn eske info
(Alle priser er inkl.mva,
toll og avgifter)

Buy now with PayPal

Handlekurv - Bestill her. Alle priser er inkludert mva.


Antall / Produkt   Pris Sum

x Oralmat Original - rugspiredråper *10 ml.
*Innehold: 200 dråper i 25 ml. stor flaske med dråpeteller.
Andbefalt forbruk: Opp til 15 dråper per dag
Pris: Kr. 199,- + porto
Kr.199.00 Kr.0.00

x Oralmat Original - rugspiredråper *25 ml.
*Innehold: 500 dråper i 25 ml. stor flaske med dråpeteller.
Andbefalt forbruk: Opp til 15 dråper per dag
Pris: Kr. 398,- + porto
Kr.398.00 Kr.0.00

x Lipidless Fibertilskudd  
 
Kr.229.00 Kr.0.00
Kombi-tilbud til snorkere med mye slim i luftveiene:
Etter gurgling av 2 - 3 dråper God Natt i 1 dl. lunkent vann, legg 3 dråper Oralmat Original under tunga i 3 minutter før innsovning. Da vil snorkingen avta eller forsvinne relativt raskt. Info om God Natt:
x 1 fl. 5ml. God Natt + 1 fl. 25 ml. Oralmat Original  
 
Kr.547.00 Kr.0.00

x Godnatt Dråper mot snorking  
 
Kr.99.00 Kr.0.00
Telefonnummer:  
 Oppgi tlf.nr. hvis du vil ha bedre posttjenester.
Velg ønsket porto, Norge eller til utlandet #
N.B! Velges annet enn sporbar takst, kan forsendelsen ikke spores hvis den kommer på avveie, og sendingen bør anses som tapt. Rekomanndert / Sporbar forsendelse, er forsikret for inntil kr. 10.000,-
Porto*:
Klikk i en av sirklene til høyre for valg av porto i Norge eller til utlandet.
<= Norge vanlig post (Kr.49.00)##
<= Norge sporbar post (Kr.175.00)
<= Sverige vanlig post (Kr.49.00)##
<= Sverige sporbar post (Kr.175.00)
<= Europa sporbar post (Kr.285.00)
<= Verden forøvrig sporbar post (Kr.680.00)
Kr.0.00
Totalt     # Kr.0.00

* Porto utregnes automatisk pro rata etter vekt og format. Pakking, fortolling og ompakking er inkludert i prisen. Post i Norge går som brevpost/pakke. Velges norsk portotakst for utlandet, går sendingen som brevpost uten sporingsmulighet for kjøpers regning og risiko.

# Betingelser: Forsendelse av vare(r) skjer for kundens regning og risiko, jmf. kjøpsloven. Hvis du ønsker å sikre deg for at en forsendelse som kommer på avveie, kan spores, velg portosats for sporbar forsendelse.
##Varer som kommer på avveie uten sporingsmulighet, er kundens ansvar.

Velg ønsket porto, Norge eller til utlandet #

www.bioshop2.com - Epost: epost@bioshop2.com

Oralmat Rugspiredråper | Oralmat Acnokrem | Oralmat Rugspray | Lipidless® fibertilskudd | Godnatt dråper mot snorking .. ..

Oralmat Oralmat Oralmat Oralmat Oralmat Oralmat Oralmat